english version
מר מדבר - ערן לוין, הרפתקן, גר בשחרות מתמחה בטיולי גמלים וג'יפים
מסעות בדרכי הבשמים, טיולים, ארועים, ימי פעילות לפרטיים וקבוצות במדבריות נגב, ירדן וסהרה
מר מדבר, חברה קטנה של איש אחד עם עדר גמלים ועוד מספר חברים - אנשי מדברמ
englishh : : hצור קשרh : : hארועיםh: : hטיולי אופניים:h : : hטיולי ג'יפיםh : : hטיולי גמליםh : : hדף הבית
designed and built by miri sadan